Манай компани 2009 онд Монгол Улсын Эрчим хүчний яамнаас олгодог Ажил, үйчилгээ эрхлэх тусгай зөвшөөрлийг авч түүнээс хойш эрчим хүчний засвар, шугам угсралтын ажлыг хийж гүйцэтгэж ирсэн билээ.

Өөрсдийн тусгай зөвшөөрлийн хүрээнд бид доорх ажлуудыг хийж гүйцэтгэж байна.

  • 0.4 - 35 кВ-ын цахилгаан дамжуулах шугам, дэд станцын засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
  • 0.7 - 16.0 кгх/см2 даралттай зуухны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
  • 0.7 - 16.0 кгх/см2 даралттай даралтат савны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ
  • 0.7 - 16.0 кгх/см2 даралттай шугам хоолой, ЦТП-ны засвар, угсралт, түүний туршилт тохируулга, дагалдах ажил үйлчилгээ

Хэрэв та манай компанитай хамтран ажиллах, мөн манайхаар засвар үйлчилгээ хийлгэх захиалга өгөх бол бидэнтэй холбоо барина уу.